A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

G

g

G

G

G

G

G

H

H

H

H

H

H

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

K

K

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

M

M

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

U

U

U

U

U

V

V

V

V

W

W

W

W

W